Thrivability: The next step in Sustainability and New Ways of Working @ThrivabilityNL

Afgelopen week waren wij, Geert Stam en Roy Captijn, bij de november editie van ThriveLab in Amsterdam. Elke 3e woensdagavond van de maand vindt er een editie plaats. ThriveLab is een ontdekkingstocht naar inhoud én vorm.

Thrivability is een co-creatieve ontdekkingstocht naar een duurzamere toekomst. Door te werken met zowel onze ratio als de onderstroom. Of zoals Jean M. Russel in haar net verschenen boek: Thrivability is not static. It is dynamic and in motion.

Thrivability NL is een non-profit initiatief van ca. 15 Nederlandse koplopers op gebieden van duurzaamheid, leiderschap, organisatieontwikkeling, het nieuwe werken (HNW) en toegepaste improvisatie. De ambitie is om als Community of Practice van elkaars ervaring gebruik te maken, om te verdiepen en te ervaren wat er mogelijk is als we organisaties als levende systemen gaan zien.

In de Thrivelab editie van 20 november zijn we de slag gegaan met een model met 6 dimensies dat door Economy Transformers is ontwikkeld. Door steeds te antwoorden vanuit één van die dimensies en daar ook bij te staan, kan een mooie dialoog en verbinding ontstaan met andere deelnemers en in de groep als geheel. Lees op de website van ThrivabilityNL meer over Thrivability en de verslagen van thriveLab.

Thrivelab